Celem projektu jest edukacja i budowanie świadomości uczniów szkół średnich w zakresie coraz poważnego zagrożenia, jakim jest dezinformacja. Dzięki lekcjom prowadzonym we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz materiałom edukacyjnym chcemy pomagać w budowaniu większej odporności na wrogie działania w środowisku informacyjnym.

SPoSÓB NA DEZINFORMACJĘ

Dezinformacja stanowi istotne zagrożenie dla naszego społeczeństwa, dlatego ogromną rolę pełni edukacja i budowanie świadomości w tym temacie. Jest to szczególnie istotne w kontekście młodych ludzi, którzy rozpoczynają dorosłe uczestnictwo w życiu publicznym i są szczególnie zaangażowanymi użytkownikami nowych mediów stanowiących najważniejszy środek rozprzestrzeniania dezinformacji.

W ramach zajęć Sposób na dezinformację realizowanych przez Ośrodek Analiz Cegielskiego w ramach projektu „Młody człowiek w świecie dezinformacji” chcemy przekazać uczniom szkół ponadpodstawowych kluczową wiedzę na temat tego, czy jest dezinformacja, w jaki sposób działa, a także jak można się przed nią chronić.

Projekt obejmuje przeprowadzenie 50 lekcji w szkołach ponadpodstawowych na terenie całego kraju we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które zgłoszą chęć współpracy i zakwalifikują się do programu. Przedstawiciele wybranych organizacji przejdą szkolenie na temat dezinformacji, wystąpień publicznych oraz właściwego przekazywania wiedzy. 

Scenariusz zajęć

Lekcje w szkołach będą prowadzone w oparciu o materiały przygotowane przez Ośrodek Analiz Cegielskiego i zgodnie ze scenariuszem ułożonym przez organizatorów.

Poradnik i film

Do dyspozycji wykładowców będą również przygotowane przez OAC użyteczne poradniki oraz krótki film na temat mechanizmu działania dezinformacji.

PORADNIK I KONSPEKTY 

  • Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych Gospodarczych i Społecznych im Hipolita Cegielskiego. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Poradnik oraz konspekty i prezentacja zostaną przesłane na Twojego maila. Podając maila, zapisujesz się także do naszego newslettera, stąd będziesz mógł być na bieżąco z działaniami Ośrodka Analiz Cegielskiego!

Celem poradnika jest przedstawienie, czym jest dezinformacja, skąd się wywodzi, w jaki sposób działa oraz jak można się przed nią chronić.

Animacja

Dezinformacja podmywa fundamenty społeczeństw Zachodu, podważając zaufanie do instytucji, władz, sojuszy militarnych, szerząc chaos i nieufność. Wszelkie kryzysy powodują intensyfikację tego zjawiska – czego przykładem jest pandemia SARS-CoV-2, która stała się okazją do licznych kampanii dezinformacyjnych na całym świecie.

Zgłoszenie

Dezinformacja jest jednogłośnie wskazywana jako jedno z największych zagrożeń dla państw Zachodu, dlatego tak ważne jest by młodzi ludzie zrozumieli czym jest i jak mogą się przed nią bronić. Zamierzamy zorganizować 50 lekcji w szkołach na terenie całej Polski, dlatego zapraszamy do współpracy lokalne organizacje, które mogą przeprowadzić przygotowane przez nas lekcje  w swoich miejscowościach. Szczególnie zależy nam na mniejszych ośrodkach, gdzie dostęp do zajęć dodatkowych jest mniejszy niż w miastach wojewódzkich.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego wyboru partnerów spośród zgłoszonych organizacji, kierując się takimi m.in. przesłankami jak:

  • Doświadczenie organizacji,

  • Spójność z profilem działalności organizacji,

  • Uzasadnienie wyrażone w formularzu,

  • Proponowana ilość i lokalizacja zajęć

Organizacje, które zostaną przyjęte do projektu będą zobowiązane przeprowadzić zadeklarowaną przez nie ilość lekcji w szkole/szkołach wskazanych w zgłoszeniu. Lekcje powinny być przeprowadzone w czasie godzin lekcyjnych, a nie w formie dodatkowych lekcji popołudniowych. Po stronie organizacji partnerskich leży obowiązek dokonania odpowiednich ustaleń z dyrekcją danej szkoły i uzyskanie formalnej zgody na przeprowadzenie zajęć na wskazanych warunkach.

Osoby wyznaczone przez organizacje partnerskie do prowadzenia lekcji w szkołach zostaną zaproszone na dedykowane całodzienne szkolenie w Warszawie, podczas którego będą mogły zgłębić wiedzę na temat dezinformacji oraz podnieść kompetencje w zakresie wystąpień publicznych i przekazywania informacji. Wykładowcom zostaną także przekazane zasady prowadzenia lekcji, scenariusze lekcji oraz potrzebne pomoce, takie jak prezentacje oraz inne materiały.

Każdego dnia jesteśmy zalewani tak dużą ilością informacji, że nie sposób zweryfikować każdą z nich.
Powinniśmy jednak starać się ograniczyć ryzyko, zachować ostrożność i być bardziej świadomym odbiorcą. W jaki sposób? Poprzez swoistą higienę informacyjną.

PATRONAT MEDIALNY:

Napisz do nas

2 + 10 =